Tjärhovsplan kan få tunnelbaneuppgång

Sofia Lokaltidningen Mitt i kunde för några veckor sedan ringa in området där den nya stationen planeras att byggas. Nu har stadsledningskontoret tillsammans med en rad centrala fackförvaltningar sagt sitt om var de vill se att den ena av två uppgångar byggs – nämligen Tjärhovsplan.

”Där ligger en viktig bytespunkt för buss”, skriver de i en remis till förvaltningen för utbyggnaden av tunnelbanan.