”Tjejfokus” borta från Novas hemsida

Fritidsgårdarnas profiler ses just nu över. Enligt Mitt i Lidingös källor har ”tjejprofilen” på Nova redan försvunnit. Men inte enligt kommunen.

– Ingenting är förändrat, vi har inte beslutat något, säger Carina Hedström som är ansvarig för fritidsgårdsverksamheten i Lidingö.

När Käppala fritidsgård bytte namn till Nova fritidsgård 2008 var det för att man profilerat sig mot en verksamhet där man fokuserade på flickors intressen och behov. Man ordnade bland annat rena tjejkvällar och scenkvällar där bara flickor stod på scen. Detta ledde till att fler flickor kom till gården.

Men tjejfokuset har haltat den senaste tiden enligt Mitt i Lidingö Tidnings källor. Det har inte varit lika många tjejkvällar och när det varit sådana har det hänt att manlig personal deltagit. När frågan diskuterats på Novas Facebooksida har det sagts att intresset varit litet för kvällarna och att personalsammansättningen gör att även män måste vara med.

På Novas hemsida har nyligen texten om att gården har särskilt tjejfokus tagits bort. Fritidsgårdens chef Anna Svahnström säger dock att detta inte innebär någon praktisk skillnad.

Frida Larsson är genuspedagog och har jobbat på fritidsgården. Hon säger att hon redan för länge sedan fick beskedet från en chef att man ville ta bort profilen.

– Jag har hört det från flera olika håll, säger hon.

Hon tycker att det behövs en fritidsgård där flickor får extra utrymme.

– Det är jätteviktigt för killar att lära sig dela på fritidsledarna och dela på ytan och utbudet på fritidsgården, för så är det inte i dag. När vi började var det bara några få tjejer som tittade in. Det blev en enorm skillnad när vi jobbade aktivt med det här. Och när stämningen på gården blev bättre kom det även fler killar, säger hon.

Carina Hedström säger att man vill utveckla Novas verksamhet utifrån den livsstilsundersökning som just nu sammanställs av Lidingös fritidsforskare, och som ska ligga till grund för alla fritidsgårdars framtida profiler.

Alla verksamheter jobbar också hela tiden med jämställdhet och med att få fler tjejer till gårdarna.

– Vi har satsat på sådant som tjejer vill ha, ett litet exempel är till exempel att alltid ha fräscha frottéhanddukar på toaletten, säger Carina Hedström.

Fakta

Fritidsgårdarna har olika profiler