Tjejtätt är målet för nya fritidsgården

Med en uttalad tjejprofil på den kommande fritidsgården i Hjulsta ska samverkan mellan tjejer och killar öka.

– Det ligger i tiden, säger Awad Hersi (MP).

Men oppositionen motsätter sig förslaget.

I februari berättade Lokaltidningen Mitt i om att stadsdelsnämnden beslutat om att öppna en fritidsgård i Hjulsta. Nu vill den politiska majoriteten att den kommande fritidsgården ska arbeta med en särskild satsning på att locka dit fler tjejer.

– Det här är ett otroligt bra förslag, det är viktigt att även tjejerna i vår stadsdel ska ha en plats dit de kan gå, där de ska kunna känna sig trygga samtidigt som de kan ha en meningsfull fritid, säger Awad Hersi (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Idag står killarna för den största andelen av besöken på fritidsgårdarna i stadsdelen. Målet med fritidsgården i Hjulsta är att minst 60 procent av de besökande ungdomarna ska vara tjejer.

Det skulle då bli den tjejtätaste fritidsgården i hela stadsdelen.

– Det är ett högt mål, men inte orealistiskt. Det finns utredningar från liknande projekt i olika delar av landet som säger att det här är något som går att genomföra, säger Awad Hersi.

Fritidsgården är tänkt att ligga i Hjulsta grundskolas lokaler, något som Awad Hersi tror i sig kan locka fler tjejer.

– Skolan är för många en trygg plats som skapar förtroende, både bland ungdomarna och deras föräldrar, säger han.

För att verksamheten ska lyckas nå ut till fler tjejer ska fritidsgården kunna erbjuda aktiviteter som dans, musikproduktion och teater, skriver stadsdelsförvaltningen enligt förslaget.

– Det här är bara exempel på tänkbara aktiviteter. Vi kommer att arbeta med ungdomarna under själva planeringsfasen. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och planera så att det blir som de vill ha det, säger Pasi Rosenqvist, enhetschef på stadsdelsförvaltningen.

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden, tycker att beslutet om en fritidsgård är bra, men vänder sig emot den särskilda profilen.

– Vi anser inte att en uttalad tjejprofil är nödvändig. Vi ser såklart gärna att fler tjejer ska besöka verksamheten, men 60 procent är inte ett realistiskt mål. Jag tror inte att det kommer att funka, säger Ole-Jörgen Persson.

– Vi vill se en vettig lösning på fritidssysselsättning för alla våra ungdomar och inte för en uttalad målgrupp.

Går allt enligt planerna öppnar fritidsgården i december i år.

De ska kunna känna sig trygga samtidigt som de kan ha en meningsfull ­fritid.Awad Hersi (MP)