Tjejverkstan kan tvingas lägga ner

Tjejverkstan avvecklas nästa år om inte kommunen skjuter till mer pengar.

Det beslutade ­Föreningen Mötesplats Järlahuset ­efter att ha vädjat om stöd.

– Kostnaden för att bedriva verksamheten ökar dramatiskt vilket gör att vi inte får den att gå runt. Vi går med underskott, säger verksamhetschefen Mats Granath.

Tjejverkstan drogs igång 2008 med målet att förebygga psykisk ohälsa bland unga tjejer.

Men förra måndagen informerade Mats Granath personalen om att Tjejverkstan läggs ned om inte fritidsnämnden ger okej till en höjd ersättning vid sammanträdet den 16 oktober.

– Det här är inte alls roligt för de anställda. Men i sin förlängning drabbar det tjejerna som går i verksamheten, som vi vet är väldigt uppskattad i Nacka.

Mats Granath säger att föreningen behöver 100 000 kronor mer i uppdrags­ersättning för 2013, och lika mycket nästa år, för att klara sig. Orsaken är, enligt Mats Granath, att det ytterligare stöd som Tjejverkstan får från arbetsförmedlingen minskar år efter år. Att dra ner på personal och öppettider är inte aktuellt.

– Då är det inte en verksamhet med kvalitet längre, säger han.

Föreningen Mötesplats Järlahuset har varit i diskussion med fritidsenheten sedan i våras för att försöka reda ut situationen, men har inte hittat alternativa finansiärer eller andra lösningar som kan rädda ekonomin.

Förvaltningen har också begärt in underlag i flera omgångar för att kunna gå igenom föreningens ekonomi inför ett eventuellt beslut om att höja ersättningen.

– Eftersom de har begärt mer pengar finns det skäl att granska hur pengarna har använts, säger Thomas Sass, utvecklingsledare vid fritidsenheten.

Kommunen fick in de sista underlagen förra fredagen och har nu som mål att vara klar med granskningen till fritidsnämndens nästa sammanträde.

Thomas Sass betonar att Nacka kommun vill att Tjejverkstan ska vara kvar.

– Om granskningen visar att det behövs mer pengar och det i budgeten finns utrymme är det klart att man kan fatta ett sådant beslut.

Fakta

Många unga mår dåligt

Tjejverkstan är en verksamhet för ungdomar mellan 12 och 19 år med målet att stärka tjejers självkänsla samt förebygga psykisk ohälsa och utanförskap.

I ungdomsenkäten 2012 uppgav 22 procent av flickorna i årskurs 9 i Nacka att de ofta tycker att de inget duger till.

Källa: Tjejverkstan, ­Ungdomsenkäten