Tjejzonen i Örnsberg stöttar nyanlända tjejer

Evelyn Zamora, projektledare på Tjejzonen.
Evelyn Zamora, projektledare på Tjejzonen.
Många nyanlända ungdomar känner sig ensamma och mår dåligt.
Via organisationen Tjejzonen i Örnsberg kan nu nyanlända tjejer få stöd av en "storasyster".
– Vi vill bryta isoleringen, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Psykisk ohälsa är enligt en ny rapport från Barnombudsmannen det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och ungdomar. Det kan handla om posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende.

– Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta, säger Evelyn Zamora, i ett pressmeddelande.

Hon är projektledare på Tjejzonen, som har sitt kansli i Örnsberg, som nu satsar på att stötta nyanlända tjejer mellan 10 och 25 år.

– Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden.

Tjejzonen erbjuder en ”storasyster”, en volontär som som gått Tjejzonens specialutformade utbildning. Storasystern matchas med en nyanländ tjej, en ”lillasyster” som de stödsökande kallas.

– Våra volontärer och de nyanlända tjejerna träffas varannan vecka under ett års tid. De kanske går ut och promenerar, tar en fika eller tränar tillsammans. Det är många som hört av sig och velat bli volontär, flera kommer från Hägersten, men det har även hört av sig personer från andra städer,  säger Evelyn Zamora.

Tjejzonen, som är verksam över hela landet, är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Tjejzonen bildades 1998 och har cirka 10 000 samtal med unga tjejer varje år.