TjustaElev fick inte rätt stöd

Håbo-Tibble Skolinspektionen ställer krav på Tjustaskolan. Föräldrarna till en elev anmälde skolan i december i fjol. Eleven ska ha behövt en stödperson och skolan fick bidrag för att tillgodose behovet, men eleven fick vänta i flera månader. När eleven väl fick en stödperson, var denne ständigt frånvarande och hade svårt att kombinera arbetet med sina andra uppdrag.

Innan den 9 december ska skolan presentera ett åtgärdsprogram.