Tjuvar använder slunga för att göra inbrott

Bromma Under de senaste två månaderna har mer än tio Brommabor drabbats av inbrott då tjuven tar sig in genom en låsslunga. Det är ett verktyg som annars används av låssmeder. Genom att sticka in slungan i brev­inkastet kan tjuven vrida om låset inifrån.

Sådana inbrott har begåtts på Tunnlandsvägen och Drottning­holmsvägen. En skyddsåtgärd är enligt polisen att sätta låskåpor på låsen.