Tjuvar fick inte sänkt straff

Kungsängen En av de två män som stal tobak, frimärken och lotter för 175 000 kronor på Coop i vill ha lindrigare straff. I en överklagan till hovrätten önskar han att domen ändras från grov stöld, till stöld i normalgraden.

Hovrätten sa emellertid nej och slog fast tingsrättens dom: åtta månaders fängelse. Mannen sitter häktad till dess att domen vunnit laga kraft.