Tjuvar har börjat använda stegar

SPÅNGA-TENSTA Polisen har under de senaste två veckorna uppmärk­sammat en ny trend i samband med inbrott. Vid minst fem av inbrotten i bostäder de två senaste veckorna har tjuvarna använt sig av stege.

Polisen vill nu varna boende och uppmana dem som har stegar att låsa fast dem eller förvara dem inomhus.