Tjuvar passar på när balkongen renoveras

"Väktarna går även ur bilen och till baksidan av husen" säger Akelius Anders Rotevall (till höger) här tillsammans med kollegan Ulf Gustafsson.
"Väktarna går även ur bilen och till baksidan av husen" säger Akelius Anders Rotevall (till höger) här tillsammans med kollegan Ulf Gustafsson.
Bostadsbolaget Akelius har tagit bort alla balkonger i Salem. Men sedan december har flera lägenheter på första våningen drabbats av inbrott och inbrottsförsök där tjuvarna tagit sig in genom just balkongdörren.

Vid ett av inbrotten skrämde inbrottstjuvarna ett barn som var ensamt hemma på Storskogsvägen. Först ringde tjuven på inne i trapphuset. När ingen öppnade dörren till lägenheten gick tjuven ut och till baksidan av huset där balkongerna sedan länge är borttagna i väntan på nya. Tjuven bröt sig in och det ensamma barnet skrämdes ut.

Enligt polisen har det varit två fullbordade inbrott och fyra försök till inbrott, de flesta i slutet av januari.

En person som bor i området berättar att han sett fotspår utanför sin balkong på nedervåningen:

– Men jag har inte hört någonting om inbrott och har inte sett några lappar i trapphusen. Det tycker jag att Akelius borde sätta upp, säger han.

Inga områden i Salem med lägenheter är än så länge anslutna till organiserad grannsamverkan där grannarna hjälps åt att hålla koll och sprida information. Men Salembon Ullis Holmgren som grundade Facebooksidan Grannsamverkan i Salems kommun tycker att Akelius och Hyresgästföreningen borde göra mer för att lägenhetsområdena ska ansluta sig.

Fastighetsskötaren Anders Rotevall på Akelius berättar att det ökade antalet inbrott gjort att de nu låter väktare patrullera i området mer frekvent. Men strategiska frågor om hur bolaget ska agera när det gäller exempelvis grannsamverkan hänvisar han till ledningen.

Kim Lindholm som är ordförande i Hyresgästföreningen för Botkyrka och Salem låter positiv till att engagera boende, men vill undersöka saken närmare.

– Grannsamverkan är viktigt i Botkyrkas lägenhetsområden. Jag har inget emot att sprida information till våra medlemmar, säger han.

Salembon Ullis Holmgren och andra medlemmar i Facebookgruppen tycker också att det är dags att Salems kommun engagerar sig mer för att höja säkerheten i kommunen. Sprid information i sociala medier som Facebook, och se till att laga trasiga gatlampor snabbt så att tjuvarna inte kan arbeta i skydd av mörker, är två uppmaningar. Och Tyresö kommun som bland annat skyltar upp när ett område är inbrottsdrabbat framhåller de som ett gott exempel.

– Vi kommer att kontakta dem för att ha ett möte om säkerheten, säger kommunens säkerhetssamordnare Victoria Skynäs.

Fakta

Ett sätt att förhindra brott

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen.

Det är också vanligt att kommuner, försäkringsbolag och bostadsbolag (Botkyrkabyggen är engagerade i Botkyrka) och andra aktörer deltar.

Tanken är att förhindra exempelvis bostadsinbrott, skadegörelse, fordonsstölder och att öka trivseln.

Källa: Polisen