Dålig kylning av köttfärs i butiker

LILJEHOLMEN Två matbutiker i Liljeholmen får bakläxa på sin hantering av köttfärs.

Kontrollanter vid Stockholms stads miljöförvaltning har vid två oanmälda kontroller upptäckt att rå köttfärs förvarats vid allt för höga temperaturer i de två matbutikerna.

Enligt reglerna ska rå köttfärs förvaras i cirka 4 grader.

Men i de båda butikerna var temperaturen vid kyldiskarna där köttfärsen förvarades omkring 10 grader, alltså 6 grader för varmt.

Miljöförvaltningen ska granska butikernas sätt att förvara köttfärs i ytterligare oanmälda kontroller.