Tjuvarna undviker dna-märkta villor

Polisens arbete med att dela ut gratis märk-dna i Fornudden och Persudde har hållit tjuvarna borta det gångna året. När de ändå slagit till har det varit mot villor som inte ingått i försöket.

Närpolisen och brottsförebyggaren Claes Stjernström ser försöket med märk-dna i Tyresö som en framgång.

Inte i en enda av de 520 villor i Fornudden och Persudde som förra våren satte upp klistermärken om DNA-märkning, har tjuvar tagit sig in.

Från 1 april 2013 till 31 mars 2014, innan försöket i Tyresö startade, hade 15 villaägare inbrott. Den 1 april 2014 till 31 mars 2015, efter att villaägarna fått märk-dna, råkade bara sex villor i området ut för inbrott. Ingen av dem ingick i försöket.

– För den enskilde som gått med i det här måste det kännas skönt att veta att det finns något man kan göra, säger Claes Stjernström.

Utdelningen av gratis dna-kit har varit en del i ett större projekt där cirka 1 500 villaägare i Fornudden/Persudde i Tyresö, Stocksund i Danderyd och Sticklinge i Lidingö deltagit.

Deltagarna har fått märka alla sina värdefulla föremål med ett genomskinligt lack som gör att de lätt kan kopplas till en ägare.

Klistermärken på brev­lådor och vid entréerna har visat tjuvarna att det kan bli krångligt att göra sig av med värdesaker från husen.

Projektet, som nu utvärderas av forskare på Malmö högskola, visar att inbrottsrisken i områdena minskat med mellan 25 och 50 procent. Det är ungefär samma resultat som i en betydligt större brittisk pilotstudie på samma tema. Men det svenska resultatet måste tolkas försiktigt och följas upp med fler studier, enligt kriminologen Elina Martinez Olsson.

– Det rör sig ju om väldigt små tal och en kort tid, bara ett år. Minskningarna kan ju till exempel förklaras med att en väldigt brottsaktiv person flyttat, säger hon.

Kriminologerna vid Malmö högskola vill också undersöka om försöket med märk-dna i Sverige fått positiva effekter för närliggande områden, vilket man sett i den brittiska studien.

– Det vore ju bra om vi kunde utesluta att försöket bara innebär att brottslingarna opererar någon annanstans där märkningen inte finns, säger Elina Martinez Olsson.

I höstas delade Claes Stjernström ut dna-kit på Njupgränd, Kämpargränd och Hästskovägen – samtliga inbrottsdrabbade gator.

– Inte heller där har tjuvarna gjort sig besvär sedan dess, säger han.