Toahjälp dröjde i flera timmar

Kvinnan larmade om att hon behövde gå på toaletten vid upprepade tillfällen.

Trots det fick hon ofta vänta i timmar.

Nu anmäler ­kommunen miss­förhållandet.

– Det här är den absolut ­värsta situationen en larmkund kan hamna i. Vi ska svara inom 30 minuter, säger Kristofer Mehnert, chef för Larmpatrullen vid Nacka kommun.

Det var i början av december som kvinnan hörde av sig till kommunen. Hon är en av Nackas 1 300 invånare med trygghetslarm.

– Kunden berättade att hon känt sig åsidosatt av larmpatrullen, att hon har larmat om att hon behövde toaletthjälp och därefter fått vänta för länge. Det har en förödmjukande effekt att få vänta på att få göra sina behov, säger Kristofer ­Mehnert, som har utrett ärendet.

När Nacka kommun granskade larmloggarna från november månad bekräftades kvinnans berättelse. Ett mönster framträdde som gav misstanke om att personalen låtit henne vänta medvetet.

– Men det har inte varit för att det har skurit sig mellan kunden och personalen. Larmpersonalen har haft svårigheter att prioritera och man har prioriterat andra larm före kvinnans toalettbesök.

Responstiden för ett larm är 30 minuter, men enligt larmloggarna har kvinnan vid flera tillfällen fått vänta i flera timmar på hjälp.

– Om man är tvungen att prioritera mellan två olika larm så måste man höra av sig till den som blir tvåa och förklara vad som hänt och att man blir sen. Det har inte skett, säger Kristofer Mehnert.

Nacka kommun ska nu organisera om Larmpatrullen och man har också anmält händelsen till Socialstyrelsen. Man ska även hålla koll på kvinnans larmloggar i framtiden.

– När vi visade gruppen hur loggarna såg ut kom det som en chock. Vare sig personal eller ledning tycker det som hänt är okej. Det är under all kritik att en människa får vänta så länge.