Toaletter problem på Djuröhemmet

DJURÖ Djuröhemmet måste bygga om sina toaletter och dörröppningar. Arbetsmiljöverkets inspektörer har efter ett besök på äldreboendet konstaterat att personalen har för lite utrymme att röra sig på när de ska hjälpa de äldre. Även de smala dörrarna anses vara för trånga när personal ska hjälpa de äldre igenom.

Djuröhemmet får elva månader på sig att åtgärda problemen. Gör man inte det kan Arbetsmiljöverket kräva 2 000 000 kronor i vite.