Toalettstrul har kostat 1,5 miljon

För små toaletter på ­Nytorps sjukhem har kostat Sollentuna kommun 1,5 miljon kronor. Nu hotar nya mångmiljonviten.

– Arbetsmiljöverket ställer orimliga krav, säger kommunens jurist Ingegärd Bornelind.

Nytorps sjukhem måste ha utrymt sina nuvarande lokaler i Sollentuna sjukhus senast den 31 mars 2013. Annars riskerar kommunen ett skadestånd på 5 miljoner kronor.

Förseningar av flytten har redan lett till viten på 1,5 miljon kronor. Pengar som kommunen dock vägrar att betala.

– Vi har hållit emot, säger Ingegärd Bornelind.

Det handlar om en skitsak. Toaletterna på äldreboendet är för små. Personalen riskerar sin hälsa. Bristerna upptäcktes redan 2007. Arbetsmiljöverket krävde åtgärder som kommunen lovade att vidta. I efterhand beslutades att äldreboendet skulle flyttas i stället. Kommunen fick en tidsfrist, men den löpte ut och verksamheten låg fortfarande kvar i de gamla lokalerna.

Vitet på 1,5 miljon dömdes ut.

Nyligen avslog kammarrätten kommunens överklagan och nu står hoppet till Högsta förvaltningsdomstolen. Men att de skulle ta upp fallet är osannolikt.

– Som det ser ut nu måste vi betala, säger Ingegärd Bornelind.

Att bygga om toaletterna nu skulle vara fullständigt meningslöst, enligt henne.

– Det skulle bli betydligt dyrare. Mellan 5 och 15 miljoner. Dessutom skulle det inte hinna bli färdigt innan man flyttat verksamheten till de nya lokalerna.

Hur kan det bli så här?

– Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Du får höra med Arbetsmiljöverket varför de fortsätter att driva frågan, säger Ingegärd Bornelind.

Enligt arbetsmiljöinspektör Sari Gharanfoli spelar det ingen roll att Sollentuna kommun snart flyttat ut från Sollentuna sjukhus.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta kräva att lokalerna byggs om så länge verksamheten finns kvar.

– Vi ska säkerställa att åtgärder vidtas. Ibland ändras beslut. Det kan komma en ny politisk ledning som vill ha kvar verksamheten i de nuvarande lokalerna och då kvarstår bristerna, säger hon.

Hon hävdar att kommunen dragit på sig skadestånd genom att inte hålla tidsplaner som de själva begärt.

– Vi har gått med på allt som kommunen sagt. De hade kunnat begära uppskov, men det har de inte gjort.

I stället har kommunen drivit kostsamma processer i domstol och förlorat.

Vitet på 5 miljoner kronor som Arbetsmiljöverket nu hotar med är en försäkran att äldreboendet flyttat när tidsfristen löpt ut.

– Vi kan inte tycka att det är okej att betala sig ifrån brister, säger Sari Gharanfoli.

Men kommunen har möjlighet att begära ytterligare tid?

– Ja, men det är inte säkert att vi går med på det. Det här har pågått länge nu, säger Sari Gharanfoli.

Kommundirektören Ulf Bergh menar att problemen har sin grund i en stelbenthet hos Arbetsmiljöverket.

– De vet om att vi bygger nytt. Det har aldrig varit försvarligt att lägga 10 miljoner i skattemedel på att renovera en fastighet som vi håller på att flytta ut ifrån. Det kan inte vara rimligt att samhällets resurser ska vanvårdas på det sättet.

Han säger att Sollentuna sjukhus ska vara utrymt i god tid innan nästa tidsfrist löpt ut.

Kan du garantera det?

– Nej, jag kan inte garantera det. Det kan ju inträffa en byggstrejk som håller på i två år. I så fall går vi till rätten och skyller på yttre omständigheter. Jag räknar med att domstolen godkänner det.

Det har inte gått så bra hittills, har ni skött det här på rätt sätt?

– Ja, faktiskt, säger Ulf Bergh.

Toaletterna på äldreboendet är för små och innebär därför en en hälsorisk för personalen, som får för lite utrymme vid vård av patienter.