Tobias Karlström (KD): Gymnasiekullarna växer – behövs skolor

Tobias Karlström (KD), kommunalråd i Täby.
Kommunalrådet Tobias Karlström (KD) är positiv till att Kunskapsgymnasiet vill starta i Täby. Han pekar på att gymnasiekullarna kommer öka.
Täby kommun är positiv till att Kunskapsskolan vill starta ett gymnasium med hundratals elever i kommunen.
– Vi har ett nettoinflöda av gymnasieelever, en del reser ut till andra gymnasieskolor, men andra åker hit. Det är något vi tycker är bra och vill värna och utveckla, säger kommunalrådet Tobias Karlström (KD).

Kunskapsskolan har lämnat in en ansökan om att få starta en gymnasieskola med minst 330 elever i Täby. Det har Mitt i tidigare berättat.

Myndigheten Skolinspektionen har ännu inte beslutat om att ge tillståndet. Täby kommun, som är en tung remissinsats, har däremot haft möjlighet att yttra sig.

– Vi är generellt alltid positiva när friskolor vill etablera sig i Täby. Vi vill vara en kommun som sätter bildning och utbildning högt, säger kommunalrådet Tobias Karlström (KD), som också är ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Karlström (KD): Mer valfrihet är bra

En kommun kan i praktiken inte säga nej till en ny skoletablering, men däremot avrådda Skolinspektionen från att ge tillstånd. Valfrihet och företagsamhet är ju honnörsord för Täbyalliansen så det är kanske inte så konstigt att remissvaret var positivt.

”Gymnasiekullarna växer under många år framåt.”

Kommunalrådet Tobias Karlström (KD)

Tobias Karlström säger att fler etableringar av fler friskolor skapar en positiv spiral som gör att det blir mer attraktivt att bosätta sig och starta företag i Täby. Det är bra att Täbyborna får mer valfrihet genom att kunna välja mellan olika skolor och olika inriktningar, tycker han.

Det finns inte risk för en överetablering av gymnasieskolor i Täby?

– Nej, på gymnasiesidan, som jag är ansvarig för, gör det inte det. Vi gör kontinuerligt prognoser. Där ser vi tydligt att det är ett ökande behov.

– Gymnasiekullarna växer under många år framåt.

Kunskapsskolan driver i dag gymnasium på sju olika plats i landet. Täby-etableringen är tänkt att bli det åttonde gymnasiet i friskolekoncernens regi.

Tobias Karlström tycker att det är ett gott tecken.

– Det visar att vi är en spännande kommun och att vi har en bra utveckling. Vi är en kärna i nordostsektorn. Det är ganska naturligt att lägga en skola här.

Planer på tre nya gymnasier på sikt

På längre sikt finns det planer på att bygga tre nya gymnasieskolor i Tibble-Åva-triangeln i centrala Täby. Idéskisser har tagits fram, men planprocessen kommer att ta flera år.

– Åva och Tibble gymnasier finns där i dag, så det är rimligt att de kommer ligga kvar där, säger Tobias Karlström, som alltså tror att det finns behov av ytterligare en ny gymnasieskola i centrum.

Fakta

Prognos: Växande kullar av gymnasieelever

Täby har i dag ett nettoinflöde av gymnasieelever, dvs fler väljer att pendla in till en skola här än att pendla ut från kommunen.

Antal folkbokförda gymnasieelever i Täby kommun:

År 2018: 2 827


Prognos för år 2025: 3 670

Prognos: år 2030: 3 900

Den totala prognosen för efterfrågan på gymnasieplatser i Täby:


Prognos år 2025: 5 013

Prognos 
år 2030: 5 330

Som jämförelse fanns totalt 3 660 elever i Täbys samtliga gymnasieskolor år 2017.

Källa: Täby kommun