Tobias nya app ska minska mobbningen

”När jag var liten ville jag inte heller knacka på hos rektorn för att berätta om elever som blev mobbade. Är man anonym så tror jag det blir ­lättare”, säger Tobias Wernius, som visar antimobbnings-appen Speak Up för Christian Alistair.
”När jag var liten ville jag inte heller knacka på hos rektorn för att berätta om elever som blev mobbade. Är man anonym så tror jag det blir ­lättare”, säger Tobias Wernius, som visar antimobbnings-appen Speak Up för Christian Alistair.
Antalet anmälda kränkningar i skolan har skjutit i höjden.

Pappan Tobias Wernius fick nog – och startade en app som ska hjälpa elever att anmäla mobbning och hat.

– Jag vill ge eleverna en egen röst, säger han.

Under 2014 anmäldes 1 315 fall av kränkande behandling till Skol­inspektionen. Det är en ­ökning med drygt 10 procent jämfört med föregående år.

Bara i Stockholms län gjordes 286 anmälningar.

Otryggaste platserna är toaletten, omklädningsrummet och ­nätet – avskilda platser, utom räckhåll för lärare och rastvakter.

– Om lärare och rektorer hade koll på allt som hände i skolan hade vi inte behövt prata om mobbning. Men så ser inte verkligheten ut. Förr var mobbningen över när du lämnade skolgården. Nu fortsätter det på nätet, säger Tobias Wernius, från Kungsängen.

Han har själv barn i grundskolan. Efter att ha hört deras ­historier om våld och kränkningar i skolan fick han nog och började skissa på en lösning. Resultatet blev Speak Up, en mobil applikation som ska hjälpa elever att berätta om kränkningar i skolan.

I rapporteringssystemet, som kopplas till skolans rektor och kurator, kan elever rapportera om mobbning, rasism, våld, stölder och vandalism. Anmälningarna kan göras anonymt.

En handfull skolor, bland annat Skapa-skolan i Huddinge, kommer att testa appen under våren.

– Appen ska inte användas i stället för likabehandlingsprogram ­eller kuratorer. Det är ett sätt att ge eleverna en röst som de inte har nu. Att säga att ”skolan jobbar med problemen” räcker inte längre, säger Tobias Wernius.

Christopher Alistar, 14, går på Hagnässkolan i Kungsängen. Han tror att många drar sig för att anmäla mobbning i skolan.

– Man är rädd att bli utstött om man berättar. Man kanske blir ovän med de man tjallat på eller så blir man själv mobbad, säger han.

Han tycker lärarna på skolan är bra på att hantera mobbing. Men de ser inte allt.

– Det mesta sker ju när man kommer hem. På internet.

Eva Bengtsson, kurator på Upplands-Brogymnasiet, delar bilden.

– Mobbningen har ändrat form. Nätmobbingen kan vara anonym men ofta väldigt träffande och elak. Det är ruskigt att bemöta. Om man vet vem som nätmobbar tycker jag att man ska anmäla. Vi måste visa att det inte är okej.

Hon tror, precis som Christian Alistar, att elever är rädda att anmäla för att de riskerar att bli utfrysta. En annan anledning är rädslan att inte bli tagen på allvar.

– Skolan ser inte allt. Och att vara delaktiga i alla elevers nätverk både inne och utanför skolan är nästan omöjligt. Vi måste lära oss att ha öppna samtal och visa, även som vuxna, att vi tar hand om varandra. Det är enda sättet.

Man är rädd att bli utstött om man ­berättar.Christopher Alistar, 14

Fakta

Vart femte barn har blivit kränkt

60 000 barn är mobbade i Sverige och 22 procent har blivit kränkta av en annan elev det senaste året.

Vanligast är taskiga kommentarer, elaka blickar eller miner och fysiska kränkningar.

Var tredje ung har blivit kränkt på nätet minst någon gång under det senaste året.

En tredjedel av eleverna upplever inte att lärarna agerar vid kränkningar.

Källa: Friends