ANNONS

Tog inga vattenprover – får böta

ANNONS

LÄMsagaVärmdö kommun förelägger ett företag på Värmdö att betala 6 000 kronor i böter. Det eftersom företaget har en överenskommelse med kommunen att rapportera in resultat från provtagningar av badvattnet vid Södersveds badplats under sommarmånaderna. Företaget har under lång tid misskött sin rapportering, under 2013 uteblev rapporteringen helt.

Företaget ska utöver den bestämda vitessumman om 6 000 kronor också i fortsättningen betala 3 000 kronor för varje kommande provtagning det missar att rapportera in.

STOCKHOLM Efter att två fall av amerikansk yngelröta har konstaterats i Södermanlands län varnar nu läns­styrelsen biodlare i Stockholms län. Yngelröta är en bakteriesjukdom som drabbar bin, där bakterierna livnär sig på binas larver.

För att minska risken för smittspridning uppmanas nu biodlare att inte flytta sina bikupor och redskap över stora geografiska områden. Det är dock ofarligt att äta honung från smittade bisamhällen.

Biodlare varnas för pest – får inte flytta kuporna