Tog med olagliga preparat från resa

En kvinna i 40-årsåldern från Upplands Väsby har dömts för smuggling av receptbelagda läkemedel från utlandet.

Det var när kvinnan kom hem från en utlandsresa i oktober förra året som hon stoppades i tullen på en flygplats. Hon var medveten om att ett preparat som hon hade köpt utomlands var receptbelagt i Sverige men visste inte att det var olagligt att föra in. Hon tänkte inte heller på att det var förbjudet att föra in en viss lösningsvätska i landet.

Men Attunda tingsrätt ansåg att kvinnan borde ha känt till att det krävdes tillstånd för att föra in läkemedel, sprutor och kanyler.

Kvinnan dömdes till villkorlig dom och dagsböter.