Tog sin son ur förskolan

Johan Wahlbergs 3-åring gick på Norrboda förskola som skymtar i bakgrunden. När sonen skulle ingå i en grupp på över 20 barn flyttade föräldrarna honom till ett föräldrakooperativ.
Johan Wahlbergs 3-åring gick på Norrboda förskola som skymtar i bakgrunden. När sonen skulle ingå i en grupp på över 20 barn flyttade föräldrarna honom till ett föräldrakooperativ.
När barngruppen på Norrboda förskola växte från 16 till 22 barn fick flera föräldrar nog och flyttade sina barn därifrån.

Lika stora avdelningar finns på flera andra förskolor – men den politiska majoriteten nobbar idén om maxtak.

Johan och Mica Wahlberg hoppades att deras son skulle få en lugn och rolig miljö på Norrboda förskola. Men nu tillhör de en grupp på flera föräldrar som har sökt sig därifrån.

Föräldrarna har framförallt reagerat på hur barngrupperna växte i storlek från och med hösten 2012. Paret Wahlberg berättar att de före jul fick beskedet att deras 3-årige son skulle ingå i en grupp på cirka 22 barn.

Det skulle vara två grupper i den storleken men barnen skulle delas in i tre ambulerande grupper.

– Vår son skulle knyta an till många fler än 22 barn. Vi anser inte att han ska behöva knyta relationer med så många, säger Johan Wahlberg.

En grupp föräldrar påtalade i december sin oro för förskole­chefen. Genom att låta barn från de två stora grupperna regelbundet gå åt sidan i projektarbeten skulle situationen bli acceptabel, enlig förskoleledningen.

– Vi ansåg att det skapar en otrygghet. Grupprocesser skulle startas om hela tiden, säger Mica Wahlberg.

Föräldragruppen träffade både förskolechefen och kommunens skolchef men kände inte att deras oro togs på allvar. Nu har sonen fått plats i ett föräldrakooperativ.

– Det fungerar jättebra. Det är lugnt och en helt annan stämning, säger Mica Wahlberg.

Lokaltidningen Mitt i har talat med två andra föräldrar som på grund av de utökade barngrupperna sökt sig från förskolan.

En av dem är Sandra Boge. Hon berättar att hennes 5-årige son det senaste året har drabbats av sömnsvårigheter och inte velat gå till förskolan. Hon är övertygad om att han har blivit stressad av miljön. Sedan årsskiftet går han hos en dagbarnvårdare och mår mycket bättre, enligt Sandra Boge.

Skolchefen Anders Wedin beklagar att föräldrarna upplever att de inte togs på allvar.

– Vi lyssnade på dem. Förskolechefen tog till sig vad de sa, men de tyckte inte lika.

Det finns många grupper med 20 eller fler barn i kommunens förskolor. Det oroar föräldrar och sänker kvaliteten, anser Miljöpartiet som har lagt ett förslag om att sätta ett tak på 16 barn per grupp.

– Forskning visar att gruppernas storlek har stor betydelse. För stora grupper blir stressiga för personalen och barnen. Det blir svårare att se varje enskilt barn, säger partiets gruppledare Anna Norberg.

Miljöpartiets förslag skulle enligt förvaltningen kosta 11 miljoner kronor. Yvonne Stein (FP), ordförande i utbildningsnämnden, vill inte sätta en sådan gräns.

– I första hand ska vi se till barnens behov. Det finns grupper där du inte kan ha fler än 11 barn, och andra som fungerar utmärkt fast de är 20, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i har sökt chefen för Norrboda förskola.

Fakta

5,7 barn per anställd i förskolorna

1 433 barn var inskrivna på kommunens förskolor i februari 2013.

Barngrupperna bestod i snitt av 17,5 barn. 24 grupper hade 20 barn eller fler.

Gruppstorlekarna har legat kring 17 barn de senaste fem åren. Antalet inskrivna barn har ökat med ungefär 25 procent.

Det går cirka 5,7 barn per pedagog i kommunens förskolor, enligt den senaste mätningen i oktober 2012.

Källa: Upplands-Bro kommun