2 500 Väsbybor får miljöenkät

Buller är ett problem för kommuner längs med E4.
Buller är ett problem för kommuner längs med E4.

Upplands Väsby 2 500 Väsby­bor får nu hem ett brev med en enkät om hur miljön påverkar deras hälsa. Enkäten går ut till folk i hela landet och ska ligga till grund för en nationell miljöhälsorapport.

Men enkäten har också betydelse på lokal nivå. Enkätsvaren kommer nämligen att ligga till grund för kommunens framtida prioriteringar med arbetet för bättre miljö och hälsa. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om buller, luftföroreningar, kemikalier, tobaksrök och inomhusmiljö.

I Stockholms län kommer totalt 37 000 personer att få svara på enkäten.