Tolv miljoner plus för kommunen

Täby Enligt Täby kommuns ­delårsrapport över årets första halvår så visar perioden på plus 12 miljoner kronor.

Hela årets resultat prognos­tiseras till plus 38 miljoner kronor. Resultatet beror på försäljningar som skett, och exkluderas dessa visar resultatet på minus två miljoner kronor. Det finns en risk att kommunen inte når de finansiella målen, skriver kommunstyrelsen i delårsrapporten.

För att lösa situationen behöver kommunen göra prioriteringar och arbeta hårdare med att uppnå vissa mål. Miljöpartiet menar att bara fem av tretton effektmål uppnåtts, vilket partiet inte tycker är acceptabelt.