Tolv procent av bostadsbolagets bestånd brann upp

Huset på Fornminnesvägen med sina nio lägenheter utgjorde tolv procent av Össebyhus lägenhetsbestånd.
Huset på Fornminnesvägen med sina nio lägenheter utgjorde tolv procent av Össebyhus lägenhetsbestånd.
När de huset på Fornminnesvägen brann för en vecka sedan förlorade det allmännyttiga bostadsbolaget Össebyhus tio procent av sitt bestånd.

Fortfarande, en vecka efter branden är det inta säkert vad som ska hända med det svårt brandskadade huset på Fornminnesvägen.

Just nu pågår sanering och kommunens förvaltningsavdelning inväntar resultat av en utredning som ska visa om det är värt att renovera huset eller om man måste riva.

– Konstruktionen kan ha tagit skada, säger Björn Sundblad, fastighetschef på Vallentuna kommun.

Visar det sig att huset är förstört är planen för tillfället att bygga ett nytt hus på samma plats.

Huset med dess nio lägenheter var en del av det kommunala bostadsbolaget Össebyhus bestånd. Totalt har Össebyhus förvaltat 72 lägenheter.

– Så när de här nio lägenheterna har brunnit är över tio procent av beståndet borta, säger Björn Sundblad.

Hur det blir för de cirka 15 personer som bodde i huset är oklart.

Nu är frågan om tillfälligt boende för dem främst en fråga för deras försäkringsbolag men kommunen har sagt att de ska hjälpa till.

Sedan är planen att de, om de vill ska få återvända till ett renoverat eller återuppbyggt hus på Fornminnesvägen.

– Ja, det är det rimliga. Det finns ingen anledning att utesluta dem, säger Ragnar Dahl, ledamot i Össebyhus styrelse.

Det är dock sannolika att de får ett dyrare boende.

– Om man bygger igen blir hyresnivån en annan, säger Ragnar Dahl.

Och om man renoverar. Blir hyrorna högre då?

– Troligen ja. Men jag kan inte uttala mig om hur mycket innan vi ser vad kostnaderna blir, säger Ragnar Dahl.