ANNONS

Tom skola går osäker framtid till mötes

Smedby skola kommer delvis att stå tom i höst.
Smedby skola kommer delvis att stå tom i höst.
Det är ännu oklart vad som händer med Smedbyskolans lokaler när eleverna flyttar ut.

Kommunen söker i första hand nya hyresgäster till fastigheten.
ANNONS

Stora delar av Smedby skola kommer i höst att stå tom när grundskolan läggs ner. Särskola och viss pensionärsverksamhet kommer dock att finnas kvar.

Sannolikt kommer också närliggande Engelska skolan och Sverigefinska skolan, med cirka 220 elever, att hyra fyra klassrum det kommande läsåret.

– Vi är i behov av fler lokaler, säger skolans rektor Maija Vola.

Men till stor del kommer skolans lokaler att stå tomma i höst.

Thomas Thunblom, chef för kontoret för samhällsbyggnad, säger att fokus hittills legat på att lösa skolsituationen för eleverna som gick på Smedbyskolan men att kommunen under hösten närmare ska undersöka hur lokalerna kan användas i framtiden.

– Det kostar alltid att ha tomma lokaler, så vi vill hitta nya hyresgäster, säger han.

Frågan vad skolbyggnaden i framtiden kan användas till ligger i politikernas händer.

– Det går nog inte att skapa kontor i fastigheten rakt av men det är möjligt att fastigheten skulle kunna utvecklas till något annat än vad den har varit. Men det är det upp till våra folkvalda att ta ställning till, säger Thomas Thunblom.

Vilket skick är lokalerna i?

ANNONS

– Fastigheten är byggd i början på 80-talet och är sin tids barn och byggd efter hur man bedrev skola då.

Kan det bli aktuellt att riva skolan?

– Att riva byggnaden är inte aktuellt så länge det inte finns en plan för de verksamheter som ändå finns där i dag.