Tomgångskörning i depå i Okvista anmäls till polis

Kommunen har nu anmält Arriva som tomgångskör sina bussar när de inte är i drift i Okvista.
Kommunen har nu anmält Arriva som tomgångskör sina bussar när de inte är i drift i Okvista.
Arriva struntar i Vallentuna kommuns förbud mot tomgångskörning.

Nu utreds ärendet av polisens miljöbrottsgrupp.

– Vi jobbar med ärendet, säger Filippo Bassini, miljöbrottsutredare och chef för polisens miljöbrottsgrupp.

Det var efter en oanmäld inspektion i januari som Vallentuna kommun valde att göra en åtalsanmälan mot det brittiska persontransportföretaget Arriva som har en av sina bussdepåer i Okvista.

Inspektionen visade att fem bussar gick på tomgång i nästan 40 minuter under en dryg timmes tid, något som även tidigare uppmärksammats av kommunen.

Förra hösten bestämde kommunfullmäktige i Vallentuna att inte bevilja Arriva någon dispens gällande tomgångskörning.

Endast en minuts tomgångskörning per fordon är tillåtet.

Mellan 2010 och 2012 har det kommit in flera klagomål i ärendet just i depån. Miljöenheten var då i kontakt med regionsdriftschefen Adam Papadopolous som, enligt kommunen, nekade till att tomgångskörning förekom.

Vid en inspektion 2012 noterades trots det beskedet att bussar gick på tomgång.

Vallentuna kommun utfärdade en löpande straffavgift, vite om bussarna tomgångskörde i mer än en minut.

Vid inspektion i januari noterades otillåten tomgångkörning igen. Kommunen gjorde då en åtalsanmälan mot Arriva.

– Kommunen har gjort ett jättebra arbete och lämnat in en väl-dokumenterad anmälan, säger Filippo Bassini.

Han är förtegen om själva utredningen på grund av förundersökningssekretessen.

Generellt menar han att tomgångskörning är ett problem. Anmälningar kommer ofta in men det är svårt att bevisa.

– Men människor bryr sig om det mycket mer än för några år sedan. Man är medveten om att det påverkar hälsa och luftkvalitet, säger han.

Enligt chaufförer på Arriva körs bussarna på tomgång för att de ska bli varma.

Det finns en ramp där bussarna kan kopplas in för uppvärmning utan att motorn startas.

Men enligt Tomas Hedenuis, kommunikationschef på Arriva, har man, åtminstone i Täbydepån inte fått de nya bussarna att fungera med den befintliga rampen.

Mitt i har sökt depåchefen för Okvistadepån utan resultat.

Fakta

En minut ...

… så länge får ett stillastående motordrivet fordon hållas igång i Vallentuna kommun.

Det gäller inte i bilkö eller när motorn hålls i gång för att kunna använda fordonet till exempel till grävning. Källa: Vallentuna