ANNONS

300 tomma skolplatser på Lidingö – Sveaskolan vill öppna här

Bodal skola är ett exempel på där skolstolar gapar tomma.
Bodal skola är ett exempel på där skolstolar gapar tomma.
Det finns 300 tomma skolplatser på Lidingö. Trots att stolar gapar tomma är det inte stopp för nya friskolor som vill etablera sig. Tomma platser kan få ekonomiska konsekvenser.
ANNONS

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor. Svea Stockholm AB ansökte tidigare i år om att få etablera en friskola för grundskolan årskurs 4-9 på Lidingö. Friskolan vill starta på hösten 2018 och ha 240 elever. Skolans idé är att ha en naturprofil ”med undervisning i teman” och att vara ekologisk.

Men i tisdags beslöt utbildningsnämnden att varken säga ja eller nej till skolans ansökan. Anledningen är att Sveaskolan inte presenterat var skolan ska etablera sig och då menar nämnden att ”det svårt att bedöma den organisatoriska och ekonomiska konsekvensen för Lidingös kommunala och fristående grundskolor”.
– Vi är positiva till olika huvudmannaskap. Men i det här fallet var ansökan inte fullständig. I ansökan presenterades det inte någon skollokal, säger Hans Barje (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Men enligt Lidingö stads yttrande till Skolinspektionen om Svea Stockholm AB:s ansökan, finns det cirka 300 lediga skolplatser på Lidingö. ”I dag har framför allt Högsätra och Bodals skolor ett stort antal lediga platser. De fristående grundskolorna Vittra och Futura har också ledig kapacitet”.

Frågan är om inte förvaltningen måste sätta stopp för nya skolor på ön.
– Just nu finns för många lediga platser, men de är utspridda över hela Lidingö. Det är inte bara en skola som är drabbad. Vi jobbar med att försöka minska de tomma platserna. Men vi är inte negativa till nya huvudmän på Lidingö, säger Hans Barje.

Det finns dock förbehåll om att en överetablering av skolor kan få negativa följder.
– Skulle en ny skola etablera sig så skulle den ta elever från redan befintliga skolor och detta skulle kunna få ekonomiska konsekvenser för de skolor som i dag finns på Lidingö, säger Hans Barje.
– En klass kan inte bestå av bara 15 elever, de måste vara fler. Det måste vara rätt antal elever i varje klass för att ekonomin ska gå ihop, tillägger han.
Lidingö stads egen befolkningsprognos visar att antalet barn i grundskoleåldern kommer att minska under de närmaste åren.

Hur ser du på att det finns 300 lediga skolplatser och antalet barn minskar?

– Lärarlöner och skollokaler kostar pengar. Det viktiga är att skolklasserna inte får vara för små för då går inte ekonomin ihop. Och går inte ekonomin ihop så tvingas skolor vända sig till staden för att få hjälp och då måste vi ta medel från våra skattepengar, säger Hans Barje.

 

ANNONS