Tömning för toaletter efterlyses vid brygga

ÅRSTA HAVSBAD Utö rederi har klagat till Transportstyrelsen om att det i flera år saknats sugstation och möjlighet att tömma septiktankar vid Trafikverkets brygga i Årsta havsbad, och att sophämtningen vid bryggan inte fungerar.

Anmälaren menar att man inte fått någon respons från kommunen på klagomål .

Sedan den 1 april i år är det förbjudet att släppa ut toalett­avfall rakt ut i sjön.