tomt får avstyckas i bromsten Bromsten Mark-och miljö­domstolen avslår överklagan för en detaljplan i Bromsten. Det betyder i nuläget att en tomt på ­Tallåsvägen får styckas av och att ett nytt hus kan byggas. De som bor granne med tomten säger att deras hus får sämre utsikt och att eftermiddagssolen försvinner. De vill också bevara områdets karaktär med originella hus på stora tomter. Mark-och miljödomstolen tycker precis som länsstyrelsen att detta inte att det är skäl nog att riva upp beslutet om avstyckning. Skatepark kan blir verklighet

Spånga Efter ett medborgarförslag från en 11-årig pojke i Solhem har stadsdelsförvaltningen gett stadsdelsnämnden uppdraget att börja se över möjligheten att bygga en skateboardpark i Spånga eller någon annanstans i Järvaområdet.