ANNONS

Tomt i Stockby säljs till Beijer och Sörab

Nu kan både återvinningscentralen och Beijer flytta till fastigheten Förrådet 5 i Stockby. Nästa år godkänns troligen en försäljning av marken.

– Vi löser två problem, säger Paul Lindquist (M).
ANNONS

Placeringen av en ny återvinningscentral på Lidingö har varit en segdragen fråga. Förra året meddelade SL att de inte tänker bygga någon bussdepå på fastigheten Förrådet 5 i Stockby. Då blev Sörab, som driver återvinningscentralen, intresserade av marken.

– Det finns ett akut behov av att lösa platsproblemen på återvinningscentralen, det är kaos där i nuläget, säger kommunalrådet Paul Lindquist.

2011 ansökte Beijer Bygg om att få expandera där de ligger i dag, vid Elfviksvägen. Men grannar var oroliga för att det skulle bli för mycket trafik och företaget drog tillbaka sin ansökan.

Nu har Beijer också ansökt om att få flytta till Stockby.

– De vill ha större och bättre lokaler så vi erbjöd dem att köpa andra halvan av fastigheten så att de kan bygga en anläggning som passar dem.

Sörab kommer sannolikt att få köpa sin del av tomten för 10,6 miljoner kronor och Beijer Bygg betalar 15 miljoner för sin halva.

Sedan 2007 har exploateringen av den nu aktuella fastigheten i Stockby dock ifrågasatts och överklagats flera gånger, främst på grund av de fridlysta salamandrar och andra groddjur som lever i Långängens naturreservat intill tomten. Men Naturskyddsföreningen accepterar etableringen på området eftersom reservatet inte är en del av den.

– Vi skulle hellre se att återvinningscentralen låg kvar där den ligger i dag och utökade på det området. Men det är ändå mycket bättre än att ta skogspartiet i anspråk, säger Helena Klangemo på Naturskyddsföreningen Lidingö.

Sörab håller just nu på att titta på marken och gör skisser över hur en återvinningscentral kan se ut.

ANNONS

– Vi tycker att det är en fantastisk möjlighet. Det krävs ju mer mark än vi har i dag eftersom besökarna är många och vår nuvarande plats är för liten, säger vice vd:n Johan Lausing.

Mitt i Lidingö Tidning har förgäves sökt Beijer Bygg för en kommentar.

Fakta

Ska bygga en tunnel för salamandrarna

Sörab får inte riva den mur som finns runt Förrådet 5 idag. Den ska istället varsamt renoveras där behov finns.

En tunnel där groddjur och salamandrar kan korsa vägen i form av ett rör under Stockbyvägen ska byggas och betalas av Sörab. Läget för passagen ska pekas ut av Lidingö stad och utförandet ska också godkännas av kommunen.

Sörab ska ta fram en bullerutredning och bekosta nödvändiga bulleråtgärder.

Källa: Lidingö stad