Tomt skadades för 1,5 miljoner

Björknäs En fastighets­ägare i Björknäs begär 1 547 740 kronor av Nacka kommun för att kommunen orsakat ska­dor på tomten i samband med grävarbete.

I kravet står att entreprenören skadat åtta träd. Dessutom ska ett staket ha skadats vid grävarbetena.

Nacka kommun motsätter sig kravet.