Tomt torg kan bli museum för filmen

Arkitektstudenten Henrik Bejmar har skissat på ett triangelformat filmmuseum i utrymmet mellan S:t Eriksplan och Vasaparken. Ritningarna är hans examensarbete.

– Området är i dag täckt med gräs och är lite av ett ickerum. S:t Eriksplan är mer en korsning än ett torg. Museet skulle tillföra platsen en mer intim känsla, säger Henrik Bejmar som går sista året på KTH Arkitekturskolan på Östermalm.

Idén fick han efter att ha varit inne på Svenska filminstitutets (SFI) hemsida.

– På sidan ger man besökarna tillgång till lite av Sveriges 100-åriga filmhistoria. SFI har omkring 2 000 potentiella utställningsobjekt, men inget museum att ställa ut dem i, säger Henrik Bejmar som betonar att Sverige var det trettonde landet i världen att införa filmmediet.

På en av museets väggar ska en 200 kvadratmeter stor filmduk spännas upp, enligt förslaget. Duken ska sedan fungera som utomhusbio och i anslutnings till den byggs museets entré. Fasaden ska vara mörk och täckt av solceller som reflekterar omgivningen runt omkring.

Mitt i byggnaden ska det finnas ett rum med plats för 180 000 filmrullar som i dag förvaras på olika filmarkiv runt om i Sverige.

Ytterligare en idé är att visa kostymer från exempelvis ”Fanny och Alexander” och ”Sjunde inseglet”.

Henrik Bejmar tror att ritningarna kan bli verklighet och har haft kontakt med SFI som länge efterfrågat ett filmmuseum i Stockholm. Men byggprojektet kräver statliga pengar och därmed ligger bollen hos politikerna.