Tomtägare kan tvingas riva byggen

HANINGE Kommunen tvingar tre fastighetsägare i Haninge skärgård att riva en del av ett bryggdäck respektive en bit av ett plank på sina ägor, inom tre respektive sex månader, annars får de böter på totalt 100 000 kronor. Enligt kommunen har utbyggnaderna gjorts utan dispens från strandskyddet.

Ägarna till plankbiten, som fungerat som insynsskydd, har begärt att få ärendet prövat av stadsbyggnadsnämnden. De menar att plankbiten är uppförd av tidigare ägare under 2008 eller 2009.