Bottenår för avstängda grundskoleelever

2017 blir ett rekordår när det gäller avstängningar av grundskoleelever i Nacka.
2017 blir ett rekordår när det gäller avstängningar av grundskoleelever i Nacka.
Hittills i år har sju elever stängts av från Nackas grundskolor.
2017 blir därmed ett värstingår när det gäller elevavstängningar.
En rektor säger att avstängningar är ett bra sätt att komma vidare på när skola och elev behöver en paus från varandra.

Jämfört med tidigare år blir 2017 ett rekordår när det gäller antal avstängda grundskoleelever i Nacka.

Hittills i år har sju elever stängts av.

Åtminstone en av avstängningarna har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm. Föräldrarna hävdar att de aldrig fått yttra sig om avstängningen.

Jämförelsevis högt

Antalet avstängda elever ligger högt jämfört med tidigare år, varje läsår brukar mellan två och sju elever stängas av från undervisningen i Nackas grundskolor.

Skollagen ger rektorer rätt att stänga av elever.

”Akut”

De elever som stängts av har blivit avstängda eftersom situationen i skolan blivit så akut att skolan har fått planera om eller hitta en annan undervisning för eleven, säger Per Gunnar Rosengren, utbildningsstrateg i Nacka kommun.

– I samtliga fall har de avstängda eleverna varit hotfulla mot andra elever eller personal och andra åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med problemet har inte haft effekt, säger Per Gunnar Rosengren.

”Sparsamt”

Enligt Rosengren använder sig rektorerna i Nacka av avstängning ”sparsamt”:

– Trenden är väl i så fall att rektorerna faktiskt använder möjligheten att stänga av, säger Rosengren.

En rektor Mitt i pratat med säger att avstängning är en bra möjlighet när elev och skola behöver en paus från varandra. Rektorn säger att en avstängning inte ska ses som en bestraffning.

– Det är det sättet man kan göra, det är ingen bestraffning i sig utan ett sätt för att kunna gå vidare.

Jämför med utbrändhet

Rektorn jämför med andra arbetsplatser där personal kan bli utbränd och behöva sjukskriva sig en period.

– Det är det sättet man kan göra, det är ingen bestraffning i sig utan ett sätt att komma vidare.

Rektorns erfarenhet av avstängning varierar:

– Det är olika. Ibland fungerar det jättebra och man kan komma fram till en överenskommelse.

Kommer avstängningarna fortsätta att öka, eller tvärtom minska?

Rektorn säger sig inte kunna svara på det. Elever som stängs av handlar nästan alltid om barn och ungdomar som har det svårt inte bara i skolan utan även vid sidan av skolan.

”Det handlar nästan alltid om någon elev som har det svårt”

– Det handlar nästan alltid om någon elev som har det svårt.

Fakta

Max fem dagars avstängning

Ett beslut om avstängning fattas av rektor och kan överklagas av vårdnadshavarna.

En elev får stängas av maximalt fem dagar per kalenderhalvår och maximalt två gånger, där de fem dagarna kan delas upp på två tillfällen.

Sex grundskolor i Nacka har stängt av elever 2017.

Källa: Nacka kommun