Turerna kring Miljöpartiet – det här har hänt

Det har stormat rejält runt Miljöpartiets gruppledare. Nu ombeds han avgå.
Det har stormat rejält runt Miljöpartiets gruppledare. Nu ombeds han avgå.
Kommunalrådet Siyamak Sasanpour (MP) utreddes i höstas internt på stadshuset för bland annat mobbning av anställda. Han valde efter det att lämna sin post och partiet.
Miljöpartiet i Stockholmsregionen försökte efter det att få de medlemmar som stöttar Sasanpour att acceptera den utredning som kommunen gjort. De vägrade dock och valde istället att lämna partiet.
Nu består därför kommunfullmäktige av sju partier och sex politiska vildar och alliansen regerar i minoritet.
Läs allt om turerna här.

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) utreddes internt på stadshuset under hösten, för bland annat mobbning, och kränkande behandling. Miljöpartiet i Stockholmsregionen, och de övriga kommunalråden bad honom efter det att lämna sin post.

De övriga partierna bad även invånarna i Sundbyberg om ursäkt för hur Siyamak Sajadian Sasanpour behandlat anställda på stadshuset.
”Om han inte avgår är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder som att dra in hans arvode”, sa Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, då.

Flera av de vittnen som ingått i internutredningen kring Siyamak Sajadian Sasanpours beteende mot anställda på stadshuset ombads att jobba hemifrån och inte komma till stadshuset under tiden som utredningen pågick. De var därför hemma i flera månader. Kommunalrådet var dock kvar i huset.
”Först har personerna blivit utsatta för trakasserier och efter det upplever de att de blir bestraffade genom att inte få vara på jobbet”, sa en medarbetare på kommunen, då.

Nästan var fjärde anställd i stadshuset upplever att det inte finns en strategi för att motverka sexuella trakasserier, enligt den anonyma enkät som Mitt i Sundbyberg skickade ut i höstas. 46 procent säger att de inte vet om det finns en sådan strategi.
”Jag har blivit ombedd att inte vara kvar i stadshuset pga att jag har blivit utsatt för sexuell ofredande, chefen har tagit förövarens parti och han har bestraffat mig genom att inte förlänga min kontrakt”, skrev en medarbetare i enkäten.

Medarbetarna som vittnat om trakasserier och mobbning tackade för stödet som de fått. Andra anställda kände sig besvikna på att politikerna inte reagerat tidigare.

Ytterligare en intern utredning gjordes av en extern firma. Ärendet denna gång röde två tjänstemän, en man och en kvinna, där han ska ha trakasserat kvinnan verbalt och fysiskt, enligt en källa som Mitt i pratat med.

Kvinna anklagar kollega för att ha tafsat

En egen internutredning som Miljöpartiet gjort visar att det inom lokalavdelningen i Sundbyberg länge funnits en patriarkal attityd och en ledarskapskultur där man styrt med järnhand enligt Elin Olsson, ordförande i Stockholmsregionen.
Därför bad man gruppledaren Siyamak Sajadian Sasanpour att lämna sina förtroendeuppdrag med omedelbar verkan.

Siyamak Sajadian Sasanpour, berättar för Mitt i i december att han lämnar partiet med omedelbar verkan. Miljöpartiet i Stockholmsregionen hade i samma veva beslutat att  utesluta honom. Han kommer dock att sitta kvar i kommunfullmäktige som oberoende ledamot. Han har i januari 2018 ännu inte lämnat sina poster.

Samtliga av Miljöpartiets representanter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Sundbyberg lämnade i januari partiet i protest mot hur Miljöpartiet i Stockholmsregionen behandlat lokalavdelningen. De stannar dock kvar på sina poster i stadshuset som oberoende/politiska vildar.
– Jag står inte ut längre, säger Lars Lindgren (MP), som nu lämnar partiet.

Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, menar att de avhoppade Miljöpartisterna gör narr av demokratin när de sitter kvar på sina poster i stadshuset trots att lämnat partiet. Allianspartierna har för avsikt att fortsätta regera ihop med Miljöpartiet, men inte med de oberoende som nu sitter på MP:s mandat.
Därmed regerar alliansen nu i minoritet.

Efter det stora avhoppet från Miljöpartiet så sitter det nu oberoende politiker på MP:s sex mandat i kommunfullmäktige.
Alliansen förklarar att de har för avsikt att fortsätta regera ihop med MP, men då Miljöpartiet inte har någon representation i KF i dag så styr nu alliansen i minoritet.