Toppenvatten vid Tyresös badplatser

Alla ska bada!
Alla ska bada!
Är du badälskare och bor i Tyresö? Lyllos dig, vid samtliga elva badplatser bedöms vattnet vara av god kvalitet, enligt nya mätningar. Temperaturen varierar dock.

Prognoserna lovar fint väder i veckan och det lockar förstås till bad. På måndagen kom svaren från de badvattenprover som togs vid Tyresös strandbad i mitten av juli.

Vattnet vid tio mätningsplatser visar ”utmärkt kvalitet”, på den elfte har kvaliteten inte klassificerats men vattnet är tjänligt och väl badbart. Någon algblomning är det heller inte tal om, visar mätningarna som publicerats på Havs- och vattenmyndigheten.

De badplatser som kontrolleras är Albybadet, Barnsjöbadet, Breviksbadet, Hästhagsbadet, Kumlabadet, Rakstabadet, Trinntorpsbadet, Öringebadet, Slottsbadet, Sandholmsbadet. De bad som underhålls privat utförs ingen provtagning.

Hur är det då med temperaturen? Rakstabadet är behagligast, där visar termometern 21 grader. Strandbadet är inget för badkrukor, vid senaste mätningen uppmättes blott 15 grader. Vid övriga strandbad var det mellan 19 och 20 grader, enligt Havs- och vattenmyndighetens uppgifter.