Topplyft skjuts på framtiden

Vårberg I vintras föreslog de borgerliga i stadsdelsnämnden att tillgängligheten till Vårbergstoppen ska förbättras med hårdgjorda vägar, räcken och nya stigar.

Förvaltningen är positiv till förslaget men vill invänta med att åtgärda miljön i väntan på att planarbetet över byggnationer på Vårbergsvägen blir klart.

De nya byggnaderna kommer att påverka områdets utformning och då vill man vänta med tillgänglighetsåtgärderna så att de kan göras i samklang med byggplanerna.

Beslut tas den 24 september.