Torftiga dagisgårdar rustas upp

Fyra förskolegårdar i kommunen anses vara i för dåligt skick och ska nu rustas upp.

Det beslutades i förskolenämnden i går.

Flera kommunala förskolegårdar i Huddinge brister i utemiljön. Det handlar dels om svårigheten att bedriva den pedagogiska verksamheten, dels att förskolorna har för små ytor. Det visar en utredning som kommunen har gjort.

Förskolenämnden beslutade därför i går att rusta upp de lekgårdarna som är i för dåligt skick.

– Utemiljön är en helt central del av arbetet på våra förskolor, och barnen tillbringar ungefär halva tiden utomhus, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

De förskolor vars utemiljöer anses vara i störst behov av upprustning är Svanen i Skogås, Spiran i Flemingsberg, Tornet i Trångsund och Ringblomman i Vårby.

– I samtliga fall är det väldigt torftig utemiljö och värst är Svanen som ursprungligen är byggd som fritidshem och inte anpassad till förskolebarn, säger Henriksson.

Tanken är att skapa gröna och pedagogiska miljöer.

– Gungbrädor och rutschkanor är inte det centrala här utan tanken är att skapa kreativa miljöer där man kan leka och upptäcka på olika sätt, säger Henriksson.

Arbetet med gårdarna påbörjas så snart som möjligt och de väntas stå klara hösten 2016.

Det är fastighetsägaren Huge Fastigheter AB som står för upprustningen som beräknas kosta 11,5 miljoner kronor.

De privata förskolorna ingår inte i upprustningsarbetet, utan varje fristående förskola har själva ansvaret för sina lokaler och utemiljöer.

– Ansvaret vilar på de förskolorna, men enligt lag ska man bedriva en god pedagogisk verksamhet. Finns inte förutsättningarna för en egen utemiljö finns det kanske en park i närheten, säger Henriksson.