Torg kan få bättre belysning

Skärholmen Utöka vinterbelysningen på Skärholmstorget. Det föreslår Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Belysningen ses som ett enkelt och billigt sätt att göra torget mindre otryggt, mörkt och trist under årets mörkaste månader.

Förvaltningen vill att trafikkontoret nästa år sätter upp ljusslingor i samtliga träd på torget.