Torget i Annedal invigs

Grävskopor i kvarteret Baltic 8.
Grävskopor i kvarteret Baltic 8.

Arbetet med att bygga stadsdelen Annedal började för sju år sedan. Nu är de centrala delarna väster om Tappvägen till slut klara och gator och torg har överförts till Trafikkontorets regi. Även Mariehällstorget är klart. Detta firas nu med en invigning av torget idag tisdag med bandklippning, tal och sång.

– Det är en milstolpe i hela Annedalsbyggnationen, säger Elisabeth Lindvall, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Jan Valeskog (S, biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, håller tal och elever från Mariehällsskolan uppträder.

Men grävskopor kommer att synas i området även fortsättningsvis. I Linaberg, öster om Tappvägen, pågår byggnation av bostäder och förskola. Planarbetet för kvarteret Baltic 8 pågår också. Där planeras för 285 bostäder, förskola samt lokaler för olika verksamheter.

– Stockholm växer ju hela tiden så man får räkna med att det byggs i området, säger Elisabeth Lindvall.