Torget nyinvigdes med kräftskiva

Centrala Väsby I lördags återinvigdes både Hugo Sabels torg och nya Suseboparken. På kvällen ordnades en kräftskiva på torget som enligt arrangörerna lockade omkring 300 personer. Tidigare under dagen fylldes torget av en mat- och konstmarknad.

Även Suseboparken, som stått klar en tid, blev formellt invigd. Väsbys nya stadspark har fokus på lek, aktiviteter och rekreation, vilket också präglade invigningsdagen.

Torget har utformats med hjälp av idéer från Väsbybor i en så kallad medborgardialog.

Senare i höst väntas fler arrangemang på Hugo Sabels torg. Bland annat kommer det att ordnas en riktig oktoberfest.

Omkring 300 personer kom till kräftskivan i lördags.