Torleif ska fixa 40 000 nya bostäder

Torleif Falk är Stockholms stads bostadsgeneral.
Torleif Falk är Stockholms stads bostadsgeneral.
Byggplanerna på Nytorps gärde har väckt reaktioner.
Byggplanerna på Nytorps gärde har väckt reaktioner.
Intill Vårbergstoppen kan 300 lägenheter och drygt 30 radhus byggas.
Intill Vårbergstoppen kan 300 lägenheter och drygt 30 radhus byggas.
I Slakthusområdet blandas gammalt och nytt.
I Slakthusområdet blandas gammalt och nytt.
Årstafältet blir en helt ny stadsdel.
Årstafältet blir en helt ny stadsdel.
Byggande på grönområden och bullerfrågor kan skjuta upp byggplanerna i söderort.

Men byggeneralen Torleif Falk tror att målet med 40 000 nya bostäder i staden till 2020 kommer att nås.

I februari 2015 tillsatte den politiska majoriteten i Stockholm Torleif Falk som ny byggeneral på stadsledningskontoret. Hans roll är bland annat att se till att kommunikationen mellan stadens olika förvaltningar, bolag, byggherrar och staten fungerar.

– Rollen är en samordningsfunktion som behövs eftersom det är så komplext att bygga bostäder och det finns så många olika intressen, säger han.

Av stadens planerade bostäder är det många i söderort som har potential att bli färdiga i närtid.

Skärholmen, Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Bagarmossen, Skarpnäck, Farsta, Årstafältet, Årstastråket och Slakthusområdet är några av de projekt som kommer att hjälpa staden nå målet med 40 000 bostäder till 2020.

– Många projekt i söderort kommer att ta tid, men en del är redan i detaljplanskede. I Farsta har det redan börjat detaljplaneras, liksom på Årstastråket och på Årstafältet är de första etapperna på gång, säger Torleif Falk.

Andra större byggplaner i Söderorts som är planerade på längre och kortare sikt är Hammarbyhöjden-Björkhagen, Skärholmen och Bagarmossen-Skarpnäck. Det är projekt som förväntas klara stadens mål både till 2020 och till stadens längre mål på 140 000 bostäder till 2030.

Men byggprocesserna är ofta långa och fulla av utmaningar. Enligt Torleif Falk är det Älvsjö den stadsdelen med särskilt stora utmaningar inför byggandet.

– Där är det många knäckfrågor som måste utredas. Det handlar om samhällsrisker, farligtgodstrafik och bullerfrågor. Älvsjö ligger delvis väldigt lågt, vid skyfall är det risk att det kan bli vattentäckt, säger han.

Men det finns också andra aspekter som kan skjuta upp byggandet. En särskilt känslig fråga bland söderortsborna är byggandet på och i närheten av grönområden.

– Det finns många väldigt engagerade och dedikerade medborgare. Det gäller att man bygger på ett smart sätt, så man inte förstör det ekologiska värderna. Samtidigt ska man inte försitta chansen att bygga effektivt .

Av söderorts projekt är det Årstafältet som Torleif Falktycker är mest spännande. Han tror att när det står färdigt kommer söderort att vara mer sammankopplat med staden.

– Från att det i dag är en stor äng som används väldigt lite till att bli en levande stadsdel, samtidigt som det kopplar ihop staden, gamla Årsta och Östberga.

Generalen själv är arkitekt i botten. Hans favoritstadsdelar ligger längs med linje 17, där särskilt Hammarbyhöjdens och Björkhagens enkla och luftiga arkitektur hör till favoriterna.

Finns det något som saknas i söderort?

– I vissa delar är det stora och glesa områden som är otrygga och ödsliga. Centrumen har svårt att hållas vid liv. Jag skulle vilja att söderort blir mer en del av innerstaden hela vägen ut, säger han.

Kommer ni att klara målet på 40 000 bostäder till 2020?

– Om alla inblandade hjälps åt och konjunkturen håller i sig finns det förutsättningar att nå målet.