Tornhuset i hamnen ska ut till försäljning

Tornhuset i Gustavbergs hamn ska säljas.
Tornhuset i Gustavbergs hamn ska säljas.
Nu är det klart vilka kommunalt ägda fastigheter som föreslås att säljas – Tornhuset står först på tur. Gula porten var nummer två på listan, men Majoritet för Värmdö beslutade på senaste kommunstyrelsen att avvakta med den försäljningen.

Kommunstyrelsen har gjort en kartläggning över vilka fastigheter som inte längre behövs i den kommunala verksamheten, för att se vilka som kan säljas. Nu är genomlysningen av de kommunalt ägda lokalerna i Gustavsbergs hamn och centrum klar. Tornhuset och Gula porten var de två första på listan.

På senaste kommunfullmäktigemötet beslutade Majoritet för Värmdö att avvakta med försäljningen av Gula porten då de vill pröva att upplåta fastigheten i annan form.

Slutgiltigt beslut om försäljningarna ska tas i kommunfullmäktige.

Sedan tidigare har det fattats beslut om att Dekorhuset och Konstnärshuset ska säljas.

Här är listan över vilka fastigheter och lokaler som listats och vilka som är aktuella för försäljning:

 • Gula byggningen – avvaktar med beslut tills konsthallen är flyttat till nya kultur och upplevelsecentrumet.
 • Kattholmen (Elverket och Badhuset) – försäljning övervägs.
 • Tornhuset – förslås säljas.
 • Porslinsfabriken – avvaktar med beslut om försäljning till kultur- och upplevelsecentrumet står klar.
 • Dekorhuset och Konstnärshuset – beslut om försäljning redan taget.
 • Torkhuset – ska inte säljas.
 • Blå porten – försäljning inte aktuell i nuläget.
 • Bergsalen – inte aktuellt.
 • Centrumhuset – En väg planeras på platsen.
 • Runda huset – avvaktar beslut tills biblioteket flyttat till det nya kulturcentrumet.
 • Gula porten – föreslagen försäljning lagd på is.