Tors torn ersätts med skrytbygge

Torsplan Tors torn har skrotats. Nu blir det en öppen tävling om vad som i stället ska byggas på de två tomterna vid Torsplan.

Ett tiotal fastighetsbolag är intresserade och har till årsskiftet på sig att ta fram varsitt förslag.

– Så länge de håller sig inom detaljplanen som anger att byggnaderna inte får vara ­högre än 145 meter kan för­slaget innehålla vad som helst. Vi ser ju gärna att man bygger bostäder men det kräver att man löser buller­situationen, säger Mårten Frumerie, chef på exploateringskontorets avdelning för stora projekt.