Torsviksbor gillar Torsviksparken

Torsvik De som bor i Torsvik gillar Torsviksparken, centrum och Broberget mest. Det visar enkäter och gruppdiskussioner. Lidingö stad har samlat in informationen från de boende som ett led i arbetet med att förändra området.

Platser som gillas mindre är Torsviks torg och infarten till Lidingö, där vill få stanna en längre stund.

Ett genomgående önskemål i svaren är att däcka över infarten och att använda marken till mer service, handel och parker.