Totaltstopp på E18 – varje dag

Räkna med trafikstrul mellan Kungsängen och Stäket de kommande dagarna.

Sprängningsarbeten gör att E18 måste stängas av två gånger om dagen.

– Man vill inte riskera att det kommer sprängsten på vägen, säger Johan Tjerneng på Trafikverkets pressjour.

Ett husbygge påverkar trafiken vid Stäkets trafikplats.

Sprängningar gör att motorvägen måste stängs av vid klockan 10.00 och klockan 14.00 de kommande dagarna.

– Det rör sig om tio minuters avstängning åt gången. Man vill inte riskera att det kommer sprängsten på vägen, säger Johan Tjerneng på Trafikverkets presstjänst.

Tillfälliga trafikljus kommer att stoppa upp trafiken på båda körfälten mellan Kungsängen och Stäket, i riktning mot Stockholm.

Det är oklart hur länge sprängningarna ska pågå.