Totalupprustning av S:t Göransparken

S:t Göransparken ska rustas upp.
S:t Göransparken ska rustas upp.
En totalupprustning av S:t Göransparken planeras. Och innan dess ska buskar gallras och belysningen förbättras.

Mitt i har tidigare skrivit om den upplevda otryggheten i området kring S:t Göransparken. Men snart kan det bli bättre. För nu ska hela parken rustas upp. Det framgår av ett svar på ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd.

I förslaget beskrivs problemet med att yviga buskar försämrar tryggheten i parken i Stadshagen. Och stadsdelsförvaltningen håller med. De menar att ”trygghetshöjande åtgärder i S:t Göransparken är ett prioriterat område” och man har redan börjat gallra bland buskarna, något som ska fortsätta under 2016.

Samma år börjar staden också utreda en upprustning av hela parken. I Stadshagenområdet planeras, som Mitt i tidigare berättat om, omkring 800 nya bostäder. Det ställer högre krav på behov av ”parker, stråk och lekplatser i området”, enligt stadsdelen.

Men innan dess planeras också förbättringar i belysning i parken, enligt svaret på medborgarförslaget.