ANNONS

Träd fälldes olovligt vid Södergarn

Miljöchef Tomas Ragnell.
Miljöchef Tomas Ragnell.
Handelsbanken högg ner träd vid sin kursgård Södergarn – utan att ansöka om dispens från strandskyddet.

Nu har kommunen polisanmält händelsen.
ANNONS

Kommunens miljöchef Tomas Ragnell kliver runt bland stubbarna som är kvar av det som tidigare var en aspdunge. Av en ren slump upptäckte han de nedhuggna träden, främst aspar, för två veckor sedan.

– Man har begått ett brott mot strandskyddsreglerna och vi diskuterar ett föreläggande. Träden är borta men det finns en del sly kvar som vi vill att de ska spara så att det kan växa upp nytt, säger Ragnell.

Han har räknat stubbarna och kommit fram till att 120–140 träd har huggits ner på ett område inom strandskyddet.

Efter en titt på årsringarna gör han bedömningen att många träd är 30-40 år gamla.

Kursgården som äger marken har inte ansökt om dispens om att få hugga ner träden.

Det är inte tillåtet att genomföra åtgärder som påverkar växt- och djurlivet på områden som ligger inom strandskyddet, i det här fallet inom hundra meter från vattenbrynet.

Men att man behövde ansöka om dispens visste inte kursgårdens ansvariga.

– Jag blev förvånad när kommunen reagerade på det här sättet. Man får ju gallra men inte ändra karaktären och det tycker jag inte att vi har gjort, säger Magnus Siösteen, platschef på Södergarn.

Något krav på skadestånd blir det inte eftersom träden huggits ner på privat mark.

ANNONS
Fakta

Över 500 hektar skog sparas

Lidingö stad äger 525,5 hektar produktiv skogsmark.

62 procent av skogen består av tallar, 19 procent är gran och 16 procent är björk, asp och al.

Hälften av skogsmarken består av skog som är äldre än 100 år.

I morgon väntas en ny skötselplan klubbas igenom som innebär att ett moratorium införs, det vill säga att Lidingös skogar i stort sett lämnas orörda mellan 2015-2018.

Källa: Tekniska förvaltningen