Min lokala hjälte

Träd från 1800-talet får bättre belysning

Lövbrunna allé ska få ny belysning som är snällare mot 1800-talslindarna. Den tidigare belysningen, som var från 2007, var lindad runt träden. Den tyngde och skar in i barken i takt med att träden växte.

Kablarna till den nya belysningen kommer att grävas ned. När detta arbete görs är ännu inte bestämt.

– Vi undersöker alternativa lösningar på belysning som är mer lämplig, säger Anna Feltelius, landskapsarkitekt.

Träden ska beskäras så att de deras ursprungliga form återställs. Därför passar man på att göra även detta arbete i den 130 meter långa allén.

– Träden har ett högt kulturhistoriskt och biologiskt värde, säger hon.