Träd i slottsparken ska beskäras

Träden i slottsparkens allé ska beskäras under vecka 10.
Träden i slottsparkens allé ska beskäras under vecka 10.
Den här veckan ska lindallén i Edsbergs slottspark beskäras.

Skälet är att kommunen vill återskapa parkens ursprungliga arkitektoniska form, rapporterar Sollentuna kommun på sin hemsida. Dessutom behöver de gamla träden avlastas från de gamla trädkronornas tyngd.

Arbetet kommer att pågå under vecka 10 och kan innebära både störande moment och försämrad framkomlighet, flaggar kommunen för.