Träd rök för tillfällig väg

Träden som fälldes i Kummelnäs stod delvis på privata fastigheter
Träden som fälldes i Kummelnäs stod delvis på privata fastigheter
Vikingshillsvägen i Kummelnäs är i "extremt dåligt skick".
Nu ska vägen rustas.
För att kunna förstärka vägen fälldes i onsdags flera träd, bland annat för att bygga en tillfällig väg.
Grannar har protesterat.

Inom den närmaste månaden börjar arbetet med att förstärka Vikingshillsvägen.

Vikingshillsvägen är enligt kommunen i ”extremt dåligt skick”.

Vägen ska förstärkas med kalkcementpelare.

På ena sidan Vikingshillsvägen ska även en gång- och cykelväg byggas.

Krav från grannar

Under vägarbetet ska Vikingshillsvägen vara öppen för trafik, efter krav från grannar, SL och politikerna.

För att undvika ”trafikkaos” måste en tillfällig väg byggas.

Kommunen har kommit fram till att flera träd behöver fällas, bland annat för att kunna bygga den tillfälliga vägen.

Risk för ”kaos”

Utan en tillfällig väg måste trafiken stängas av eller ledas in på småvägar vilket skulle orsaka ”kaos”, skriver kommunen i ett svar till en granne som ifrågasatte trädfällning för en tillfällig väg.

Kommunen svarar att ”Tyvärr måste några träd tas ned.”

I onsdags fälldes sammanlagt tolv träd.

Kommunen skriver att den är öppen för att diskutera med privata fastighetsägare om att återplantera nya träd, ”i de fall det är aktuellt”.

Grannen verkar nöjd: Med en återplantering ”kanske skadan på området till slut inte blir så farlig som det nu ser ut”, skriver grannen i ett svar till kommunen.